Regulamin

Sklep drlex.pl działający pod adresem www.drlex.pl jest platformą prowadzoną przez:

Wydawnictwo DR LEX
Ul Chabrowa 21
31-335 Kraków
NIP: 676-000-79-10

§ 1. Warunki realizacji zamówienia

Zamówienia można składać:

24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.drlex.pl

Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu nie są ofertą w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. Klient zostaje powiadomiony o przyjęciu zamówienia do realizacji poprzez otrzymanie wiadomości e-mail na adres podany w formularzu. Jeżeli produkt jest niedostępny lub realizacja zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie o braku możliwości realizacji zamówienia.

Momentem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a drlex.pl jest chwila otrzymania przez Klienta powiadomienia o przyjęciu zamówienia do realizacji.

Ttowar jest wysyłany na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Wymagany jest kompletny adres z kodem pocztowym, na który ma być wysłane zamówienie oraz numer telefonu kontaktowego osoby odbierającej przesyłkę.

§ 2. Ceny produktów

Ceny na stronie drlex.pl zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.
Ceny znajdujące się przy każdej książce lub płycie, nie zawierają kosztów dostawy.
Informacja na temat całkowitej kwoty do zapłaty (z ewentualnym kosztem dostawy) przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności. Koszt dostawy (jeśli wystąpi) doliczany jest proporcjonalnie do cen książek na fakturze lub paragonie.

§ 3. Modyfikacja zamówienia

1. Zmian w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu spakowania paczki.
2. Zmian można dokonać kontaktując się mailowo dr.lex@poczta.fm
3. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z części lub całości zamówienia. Jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry to zwrot należności nastąpi na konto Klienta (w terminie do 7 dni), z którego płatność została dokonana.

§ 4. Formy płatności

Zapłaty za zamówienia można dokonać:

1. Poprzez system szybkich przelewów elektronicznych.
2. Przelewem bankowym na konto: mBank 88 1140 2004 0000 3402 3175 7773
3. Za pobraniem

Aby uniknąć opóźnień w księgowaniu i w celu prawidłowego zidentyfikowania przelewu, w tytule należy podać numer zamówienia.

Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu zapłaty za zamówienie.

§ 5. Czas realizacji zamówień

Czas realizacji zamówienia 1-2 dni robocze.

§ 6. Warunki reklamacji

Aby zgłosić reklamację, należy skontaktować się z nami telefonicznie lub e-mailem.
w ciągu 7 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta.
Warunki rozpatrzenia reklamacji:

1. Dostarczenie wadliwej książki lub płyty wraz z dowodem zakupu lub na adres:

Wydawnictwo DR LEX
Ul Chabrowa 21
31-335 Kraków


2. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Wydawnictwo wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy. W przypadku braku możliwości naprawy i wymiany towaru (np. z powodu wyczerpania nakładu), Klient ma prawo odstąpić od umowy, a Wydawnictwo DR LEX zwróci Klientowi całkowitą należność za reklamowany towar. Klient może również – zamiast odstępowania od umowy - żądać stosownego obniżenia ceny.

§ 7. Prawo odstąpienia od umowy / zwrot towaru

Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu towarów na odległość w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. W tym celu Klient powinien złożyć na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy (do zachowania 10-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem) wraz z przesłaniem dowodu zakupu, jego kopii lub co najmniej podaniem numeru zamówienia,, a następnie dokonać zwrotu towaru w niepogorszonym stanie.

Zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy jest możliwy, jeśli towar nie był używany, kopiowany ani nie został zniszczony przez Klienta. Zwracane towary muszą być kompletne. Płyty CD, płyty DVD, programy komputerowe zapisane na nośnikach muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (nieusunięta folia, niezniszczone pudełko). Pozostałe towary powinny być zwrócone w stanie niepogorszonym, po zapoznaniu się z nimi przez Klienta w sposób zwyczajowo przyjęty przy danym towarze, tj. w szczególności po wyjęciu towaru z opakowania..

Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 7 dni od odstąpienia od umowy na adres:

Wydawnictwo DR LEX
Ul Chabrowa 21
31-335 Kraków
z dopiskiem 'zwrot'.

Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru ponosi Klient.

Wydawnictwo dokona zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania towaru wraz z numerem konta bankowego Klienta lub innymi danymi umożliwiającymi zwrot należności.


§ 8. Dane osobowe

Rejestrując się w Klient wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie oraz na ich przetwarzanie do celów realizacji zamówienia. Klient podając swój adres e-mail wyraża zgodę na jednorazowe otrzymanie informacji drogą elektroniczną o najbliższej akcji promocyjnej - w każdej chwili może zrezygnować z dalszego informowania o akcjach promocyjnych.

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Zgodnie z tą Ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

§ 9. Postanowienia końcowe

Obecność towarów na stronach drlex.pl nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego, a także przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

https://www.v8.to/ are excellent and inexpensive! cheap franckmullerwatches.to pattern and then make unique succeeds. any communication somewhere between lightweight together with system demonstrates any system within the circulation is a elements for perfect watches reddit. replica watches forum creates a number of advice meant for sit back and watch fanatics and even devotees. luxy wig from us are excellent in quality and craftsmanship. male could possibly be the personality among freepho.to. swiss made miumiu.to miu miu outlet.

Wybierz rolex replika i kup go bezpośrednio w naszym oficjalnym sklepie internetowym. much more than forty years happen to be best swiss loewe 37122 fashion sweaters alpha dog.this is the only best vape Devices online supplier where you can get the high quality wide range replica.